Lefutott projektek/KEOP - fenntertható életmód A mai dátum: 2020.12.04.

A projekt címe, kódja:
"A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampány" Környezet és Energia Operatív Program ( KEOP 6.1.0./A )

A projekt célja:
A felelős fogyasztói magatartás elterjedésének segítése, a fenntartható életmód értékeinek és eszközeinek népszerűsítése, a fenntarthatóság irányába mutató életmódváltás előkészítése, a fiatal generáció számára a közoktatás keretében.

A projekt rövid bemutatása:
Fenntarthatósági tematikájú rendezvény/rendezvénysorozat szervezése és lebonyolítása

A magyarországi általános és középiskolákban folyó munkát szeretnénk segíteni, a fenntartható életmód és viselkedésminták népszerűsítésével, s az iskola fenntartható működtetésének bemutatásával. A kampánytípust műhelyfoglalkozás szervezésével kívánjuk megvalósítani pedagógusok és iskolafenntartók részére. A tervezett kampánnyal általános és középiskolában tanító tanárokat, valamint iskolafenntartókat kívánunk megszólítani, s így rajtuk keresztül oktatási módszereinkkel és tartalmainkkal diákok és szülők tömegét érhetjük el.

Négy műhelyfoglalkozásunk helyszíne és időpontjai:

Előadók:
Dr. Victor András
Fűzné Koszó Mária
Benkőné Di Giovanni Rita

A foglalkozásvezetők:
Albert Judit
Bartha Cecília
Schróth Ágnes
Victor András

Azt reméljük, hogy az intenzív program alapján jelentős attitűdváltást érhetünk el a fenntarthatóság tanításával és gyakorlatával kapcsolatban. A résztvevők számára CD-n 15 tanórányi oktatóanyagot, és étkezést biztosítunk.

projektvezető: Benkőné Di Giovanni Rita tel: 06 20 9120 101 e-mail. digirita@t-online.hu

A projekt a z Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.