Az anyag letöltése Word formátumbanVissza a címoldalra

Volenszki Ivett

Fenntartható közlekedés projektek

Utastájékoztató pont

Kerékpárműhely

Kerékpárút

Járdatérkép

Biztonságos út az iskolához

Város-rally

Közlekedéscsillapítás

Mozgáselemzések

Utcakép autókkal és nélkülük

Játék a hangokkal

Lakóhelyünk közlekedés-története

Szabadidő térkép

Gyere velem!

Környezetkímélő osztálykirándulás

A termelőtől a polcig

Miért van az embereknek autója?

Jövőműhely

Irodalom

Az alábbi ötletek a közlekedésre vonatkoznak, de a  szemlélet más témákra is átvihető. Az ötlettár nem strukturált és részletesen bemutatott tanítási terveket tartalmaz, hanem ösztönzést szeretne adni ahhoz, hogy a fenntarthatóság témakörei minél inkább cselekvésközpontúan, sokoldalúan jelenjenek meg a nevelésben.

 

Utastájékoztató pont

Egy iskolai vagy települési ünnepség keretében a tanulók tömegközlekedési információs szolgáltatást nyújtanak. A szolgáltatás a leggyorsabb ill. legkényelmesebb tömegközlekedési összeköttetés kikeresését, az utazási idők megadását, a személygépkocsival történő utazással való költség-összevetést és energiamérleg készítését tartalmazza a látogatók által megnevezett utakról. Előfeltétel az alapos felkészülés (a szakaszhálózat ismerete, a menetrendek használata stb.), érdemes a helyi tömegközlekedési vállalatot támogatónak megnyerni.

 

Kerékpárműhely

Adakozásból, pályázatokból, az iskolai költségvetésből vagy az iskolai alapítványon keresztül beszerezhetjük egy kerékpárműhely alapfelszerelését, amelyben a tanulók megjavíthatják saját biciklijeiket. Bővítési lehetőség az iskola tulajdonában lévő telephelyen, ajándékba kapott régi biciklikből vagy kerékpártartozékokból kerékpár építés, illetve kerékpár-javítási szolgáltatás tanároknak, szülőknek és idegeneknek fizetés vagy adomány fejében. Létrehozhatunk kerékpár-múzeumot és tanpályát is.

 

Kerékpárút

A tanulók az iskola vonzáskörzetében lévő kerékpárutakat meghatározott kritériumok szerint megvizsgálják, és kerékpáros öröm-bánat térképen ábrázolják. Adott esetben változtatási javaslatokat dolgoznak ki A biciklitárolókat is vizsgálat tárgyává tehetik. Az eredményeket kiállítás, pódiumvita stb. keretében érdemes nyilvánosságra hozni, a döntéshozókhoz eljuttatni, hasznosítani.

 

Járdatérkép

A kerékpárutakhoz hasonlóan az iskola környékén lévő járdákat is előre meghatározott szempontok alapján (biztonság, akadályok, zajártalom, kipufogógáz-terhelés, esztétikai minőség) vizsgáljuk meg. A járdákat minőségi osztályokba soroljuk, és térképen feltüntetjük. Fejlesztési tervet is készíthetünk, és önkormányzati segítséggel bekapcsolódhatunk a megvalósításba.

 

Biztonságos út az iskolához

Tanácsadó kiadványt készíthetünk az iskolába vezető biztonságos utakról. A kiadvány a járdatérkép és a megvizsgált kerékpárutak felhasználásával összeállítható, a felsőbb évfolyamokra járók készíthetik az iskolába újonnan bekerülő tanulók számára. Emellett a fiatalabb tanulókkal készített interjúkat, és a veszélyes helyek jegyzékét és biztonságos közlekedési tanácsokat is tartalmazhat. A kiadványt közlekedési intézményekkel is meg lehet vizsgáltatni, és ha szükséges ez alapján módosítani.

 

Város-rally

Összehasonlítás egy személygépkocsi-vezető (tanár vagy szülő), egy kerékpáros, egy tömegközlekedést használó és egy, a kerékpárt és a tömegközlekedést kombináló személy tapasztalatai között, melynek során próbautakat tesznek meg, értékelnek ki és dokumentálnak. Variációs lehetőségek rejlenek, pl. az utak hosszúságában, az elérendő célok számában, a napszakban és az adott körzet közlekedési szerkezetében.

 

Közlekedéscsillapítás

A tanulók egy általuk jól ismert és számukra jelentőséggel bíró területtel kapcsolatban közlekedéscsillapítási, gyalogos- és kerékpárosbarát átalakítási terveket dolgoznak ki.  A tervezést érdemes a gyenge pontokra összpontosító elemzéssel és tájékozódással kezdeni (szakirodalom, terepmunka, szakértők). 

 

Mozgáselemzések

A közepes haladási sebességeket vizsgáljuk és elemezzük különböző közlekedés sűrűségű, többé vagy kevésbé hangos utcákban, parkokban és köztereken.

 

Utcakép autókkal és nélkülük

Ezen akciók célja, hogy a láthatatlan közlekedési következményeket saját magunk és mások számára érthetővé/szemléletessé tegyük. Szembeállíthatunk autókkal teli utcáról készült fényképeket olyanokkal, amelyek ugyanazt az utcát mutatják autók nélkül, de az előző kép autói által szállított emberekkel. Így szinte üresnek tűnik az utca. Az eltérő területhasználati viszonyok, pl. az autós közlekedés nagy helyigénye, ábrázolható akár az iskola udvarán krétával felrajzolva is. Hasonló módon lemosható festékkel vagy krétával szemléltethetők az utcai közlekedés által kikényszerített kerülők.

 

Játék a hangokkal

A hangokat lehet objektíven mérni, magnófelvételekkel bemutathatók az egyéni zajérzetek. Az olyan elidegenítő módszerek, mint egy útkereszteződés zajának az iskolaudvaron, szünetben való lejátszása, tudatosíthatják azt, mennyire hozzá vagyunk szokva az eredeti környezetben a megfelelő zajhoz. Hasonló hatást érhetünk el a hang-rejtvényekkel, amelyeknél a felvétel helyét kell kitalálni vagy kollázsokkal, amelyekben különböző eredetű kellemes és kellemetlen zajok kontrasztja figyelhető meg.

 

Lakóhelyünk közlekedés-története

Szakirodalmi kutatás, idős lakosok kikérdezése, régi fényképek és térképek vizsgálata alapján a tanulók megismerkednek a közlekedés fejlődésével, a növekvő mobilitási igényekkel, követelményekkel és a városrészükben ennek nyomán tapasztalható változásokkal. Dokumentálják, kiállítás keretében be is mutathatják a következőket: Milyen hosszú volt az út a munkába és a szolgáltatóhelyekre? Mit csináltak az emberek szabadidejükben? Milyen közlekedési eszközök voltak? Hogy helyezkedtek el az utcák? Hogy változott a beépítés?

 

Szabadidő térkép

A diákok “szakértői csoportokban” kutatják és leírják a saját maguk választotta helyi szabadidős tevékenységek javaslatait. Megvizsgálják a már rendelkezésre álló szabadidős kínálatot (ifjúsági házak, múzeumok, színházak, egyházi intézmények stb.), leírást készítenek róla, összehasonlításokat és értékelést végeznek: Hol van optimális tér a gördeszkásoknak? Melyik parkban lehet a legjobban röplabdázni vagy piknikezni? Melyik múzeum kínál érdekességeket gyerekek és fiatalok számára? Hol vannak számítógépes vagy videós tanfolyamok? Melyik ifjúsági házban mutatják be a legjobb filmeket? Hogyan fest a helyi színházi élet a diákok szemszögéből? A lehetséges tevékenységeket egy korábban kézhez kapott szempontsor szerint írják le, vagy térképen ábrázolhatják, amelyet más érdeklődők is kipróbálhatnak, és kiegészíthetnek.

 

Gyere velem!

Azon csoportok vagy osztályok számára, akik a szokásos iskolai kereteken túl is szeretik a közös tevékenységeket, bővíthető a szabadidő-téma. Diákok egyénileg vagy diákcsoportok összeállíthatnak egynapi vagy néhány órára szóló, ízlésüknek megfelelő programot, amit a többiekkel szeretnének végigcsinálni. Ez lehet sport, kulturális vagy természettel kapcsolatos tevékenység. Az osztálytársakat meghívják egy hétvégi napra erre a tevékenységre, vagy az osztálykirándulás alapját képezheti.

 

Környezetkímélő osztálykirándulás

A környezetkímélő diákutazások tömegközlekedési eszközökkel vagy kerékpárral azt a lehetőséget nyújtják, hogy a környezetbarát közlekedést izgalmas keretben ismerhessék meg a gyerekek. Különösen nagy hangsúlyt kell fektetni a tanulók bevonására az utazás megtervezésbe és megszervezésébe. Az osztálykirándulás tapasztalatai beépíthetők az azt követő tanórákba, iskolai programokba.

 

A termelőtől a polcig

Pl. az eperjoghurt alapanyagai az előállítás helyétől több kilométerre találhatók. Egy efféle szállítási folyamat-elemzést nagyon nehéz lebonyolítani. Egyszerűbb lehetőség az egyes kereskedelmi üzletek árukínálatának elemzése. Itt nem csak a nagykereskedőkről és a szupermarketekről van szó, amelyek messziről importálnak termékeket, hanem a bioboltokról is, amelyek kínálatának összeállításánál szintén csupán alárendelt szerephez jut a környezetkímélő szállítás. Érdekes kapcsolódó téma lehet, hogy a távolsági szállítások korlátozása automatikusan a kínálat korlátozottságával jár, vagy van-e lehetőség arra, hogy a regionális termelés bázisán is biztosítható az árucikkek sokfélesége.

 

Miért van az embereknek autója?

Azon kívül, hogy az autó közlekedési eszköz, számos egyéb funkciója van, amelyeket a diákokkal fel lehet dolgozni. Így pl. különböző életstílusokhoz különféle autók rendelhetők. A tanulók maguk is megnevezhetnek másodlagos funkciókat (pl. autó mint családtag, státuszszimbólum, társ, a gondoskodás tárgya, önkifejező művészi alkotás). Azon is el lehet gondolkodni, hogy mely funkciókat lehetne helyettesíteni az adott életstíluson belül más tevékenységekkel, szimbólumokkal és tárgyakkal.

 

Jövőműhely

A diákok jövőképei - éppúgy, mint a szakértőké - nagyon különbözők lehetnek. A „holnap mobilitásáról” különféle elképzeléseket bemutató kezdés után a tanulók megpróbálhatják városrészük saját jövőbeli közlekedés-koncepcióját kialakítani, és szövegesen, rajzban vagy modellekkel bemutatni.

 

 

Irodalom

A kerékpárrá változott energia. Energia Klub, Levegő Munkacsoport, EGI Rt. - NOVEM, Budapest, 1995.

Hortobágyi Katalin: Projekt kézikönyv. ALTERN füzetek, Iskolafejlesztési Alapítvány, OKI, Budapest, 1991.

Kerék-tár I.-II. „Két Kerékkel Kevesebb”. A Dunakanyar Kerékpárosainak Egyesülete, Vác, 2001.

Dr. M. Szilágyi Kinga: Utak ökológiája, Környezetvédelmi füzetek, OMIKK, Budapest, 1999. 27. sz.

Város és kerékpározás (ahogy a hollandok csinálják …). Magyar Közlekedési Klub, Budapest, 1993.

 


Az anyag letöltése Word formátumbanVissza a címoldalra