Vissza a címoldalra 

„Nem új dolgok megértésén kell fáradoznunk, inkább azon, hogy türelem,
erőfeszítés és módszeresség útján eljussunk odáig, hogy egész lényünkkel
megértsük az önmagukban nyilvánvaló igazságokat.”

/Simone Weil/

Ádám Ferencné - Ortmann-né Ajkai Adrienne
Bemutatkozunk
Miért, kik, kiknek írtunk?

A fenntarthatóság napjaink egyik divatszava. Egyszerű magyar szó – ellentétben a globalizációval vagy mondjuk az EU-integrációval --, így aztán mindenki tudja is, mit jelent. Pontosabban tudni véli, mert ha megismerkedünk a fenntarthatósággal kapcsolatos különféle véleményekkel, rá kell döbbennünk, hogy ez az egyszerű szó gyökeresen mást jelenthet a politikusnak, a közgazdásznak, a vállalkozónak, a természetvédőnek, a faluja jövőjét tervező helyi önkormányzatnak vagy a fiatalok dolgain sopánkodó nagymamának.

Pedig maga a gondolat tényleg egyszerű: mai életünk értékeinek – emberi kapcsolatainknak, hagyományainknak, a természet kincseinek, értelmes célt szolgáló anyagi javainknak – fenntartására, megőrzésére oda kell figyelnünk, áldoznunk kell, hogy mások, még az utánunk jövők is élvezhessék azokat A fenntarthatóság lényege, az egyik legtömörebb és legtalálóbb meghatározás szerint: „úgy kielégíteni mai szükségleteinket, hogy ezzel ne tegyük lehetetlenné az utánunk következő nemzedékek számára, hogy ugyanezt tegyék”. Ez magától értődik, jogosságát senki sem vitatja. Az „Éljünk fenntartható(bb)an!” ugyanolyan értelmes, szép és fontos jelszó, mint a „Törődjünk többet egészségünkkel!” vagy éppen „Szeressük embertársainkat!” – és megvalósítása, „aprópénzre váltása” ugyanolyan nehéz, mint azoké, mert odafigyelést, tiszta gondolkodást, megértést és tudatos cselekvést követel életünk minden területén. Könyvünk tevékenységei, feladatsorai, projektjei ehhez szeretnénk segítséget adni

A Partnerek a nevelésben (Partners in Education -- PIE) nemzetközi program az amerikai ISC (Institute for Sustainable Communities -- Intézet a fenntartható közösségekért) kezdeményezésére és finanszírozásával 2001 januárjától novemberéig tartott. Mivel a KÖRLÁNC környezeti nevelési programot 1992-ben szintén az ISC hozta létre Magyarországon, ezért ez a projekt is elsősorban a Körlánc Egyesületet szólította meg a program előkészítésével. Az előkészítésben részt vevők úgy gondolták, hogy hazai vonatkozásban is jól szolgálja a partnerséget, ha a projektben a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület (KÖR) is részt vesz.

A Partnerek a nevelésben program 8 magyar, 7 lengyel és 2 amerikai résztvevője a következő célokat tűzte maga elé:

A projekt eddigi kézzelfogható eredményeként elkészült egy magyar, egy lengyel és egy angol nyelvű segédanyag, amely a program céljainak megfelelően a fenntartható közösségek fejlesztését hívatott elősegíteni, így reményeink szerint meríthetnek belőle különféle korú gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozó nevelők (óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, felsőoktatásban tanítók), családok, baráti, lakóhelyi vagy más közösségek szervezői, éltetői, és mindazok, akik szeretnének teljesebb, gazdagabb életet élni úgy, hogy eközben gyermekeik, unokáik örökségét sem herdálják el.

A három anyag nem egymás fordítása, hanem azonos elvek alapján, egymás ötleteiből, munkájából is tanulva az adott ország igényeihez, befogadóihoz alkalmazkodó önálló mű. A magyar anyag internetes változata a Körlánc (www.korlanc.ngo.hu), az amerikai változat az ISC (http://www.iscvt.org/efsguide1.pdf, http://www.iscvt.org/efsguide2.pdf, http://www.iscvt.org/ efsguide3.pdf) honlapján olvasható. A rendelkezésünkre álló idő rövidsége miatt a tevékenységek egy része még nem kipróbált, eredeti ötlet, ezért kíváncsian várják a kipróbálók véleményét, tapasztalatait, építő kritikáját a magyar szerzők:

Ádám Ferencné (Kecskemét) adamemmi@hotmail.com

Dóczi Ilona (Szeged) idoczi@deltav.hu

Gillyné Vékony Ágnes (Kecskemét) g.aron@axelero.hu

Gilly Zsolt (Kecskemét) gilly@knp.hu

Nyiratiné Nemeth Ibolya (Cserkút) istvan.nyirati@pvrt.hu

Ortmann-né Ajkai Adrienne (Pécs) aadrienn@dravanet.hu

Sári Éva (Baja) sareva@freemail.hu

Varga Attila (Budapest) vargaa@oki.hu


Vissza a címoldalra