Aktuális/A Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégiai Alapvetés kéziratát megvitató Országos Környezeti Nevelési Konferenciáról (2019. szeptember 28., Budapest, TIT Stúdió) A mai dátum: 2021.01.27.

A Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégiai Alapvetés

kéziratát megvitató

Országos Környezeti Nevelési Konferenciáról

(2019. szeptember 28., Budapest, TIT Stúdió)

Szakmai, civil és tudományos szervezetek közösségeit képviselő szakértők, ökopedagógusok, szemléletformálók, kommunikátorok és kutatók közreműködésével elkészültek a Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégiai Alapvetés legújabb kéziratai. A megújított Alapvetés véglegesítése előtt, az immár 21 éves hagyománynak megfelelően, nyilvános konferenciát tartott a munkát összefogó Magyar Környezeti Nevelési Egyesület.

A Konferenciát a szakmai konferenciák stílusában szervezték. Plenáris előadás mellett intenzív szekcióviták és barátságos folyosói beszélgetések mentén erősítették meg a környezeti nevelők és szemléletformálók hálózati tudását. Dr. Bándi Gyula megnyitójában a talajt behálózó gombaszövedéktől az emberi méltóságig vezette a hallgatóságot. A jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes szerint az emberiség megváltozásához a jó választásának képessége, és ehhez a környezeti nevelők munkája is szükséges.

Rész és egészviszonyáról szólt a környezet és a fenntarthatóság, a környezeti nevelés és a nevelés, a nevelők és a társadalom párhuzamával dr. Zlinszky János előadása. A biológus, környezetpolitikai szakértő szerint három pedagógiai kihívásunk is van: a hosszú távú folyamatok megértésének nehézsége az élménycentrikus világban, a bizalmatlanság mások és mások tapasztalatai, így akár a tudomány iránt is, valamint a valóság gyors távolodása az emberektől. Mint mondta: valami olyan rossz ellen kell védekeznünk, amiről nincsenek történelmi tapasztalataink. Olyan hatékonyabb, akár keményebb szabályozások kellenének, amelyek gyorsabb reakcióra teszik képessé az emberiséget. És úgy kell beszélnünk, tanítóként is, hogy azt ne lehessen félreérteni: ideje van az igazság kimondásának.

A szekciókban az elvektől és értékektől a megvalósítás részletkérdéseiig, a családi neveléstől a média szemléletformálásáig, a művészetektől a technikai tudásig szinte mindenről szó esett, ami ma segíti és segítheti a „fejben és lélekben” megtörténő fenntarthatósági fordulatot. Mint ismert, Magyarországon a nemzetközileg megszokottnál sokkal szélesebb tartalmú a környezeti nevelés: társadalmi, globális és fenntarthatósági nevelési, valamint sokszínű szemléletformálási feladatokat is teljesít. A 48 szerző röviden bemutatta a fejezetét, különösen a legnagyobb újításokat, a konfliktuspontokat és az ajánlásokat, amit a szekció közönsége megvitatott. A szakma frissen fókuszba emelt átfogó értékeiről, például a Fenntartható Fejlődési Célokhoz kapcsolásáról már tavasszal döntés született.

A kétéves megújítási folyamatot Könczey Réka és Saly Erika, az Alapvetés társszerkesztői vázolták plenárisan és csoportbeszélgetéseken is, főképpen a fél évvel ezelőtti műhelykonferencia óta megtett lépésekre, és a még hátralévő tennivalókra koncentrálva. A Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia Alapvetését közösségi tervezésben, 1998-ban hozta létre az Egyesület, s hasonló tervezési folyamatban 2003-ban és 2010-ben is megújították azt, több tucat szervezet együttműködésében.

A visszajelzések szerint jól sikerült az NKNSA megújítását támogató konferencia. Sokan járultak hozzá a tartalmas, jóízű együttléthez. Külön köszönet jár a támogatóknak: az Agrárminisztériumnak, az Újbudai Önkormányzatnak és a TIT Stúdiónak, valamint az aktív résztvevőknek, a több mint 100 szenvedélyes és profi környezeti nevelőnek, akik civil és szakmai közösségeik tapasztalatát hozták Budapestre, és a legújabb kihívások és sikerek híreivel gazdagodtak.

Átfogó értékek

Civilként, környezetvédőként és oktatási szakmai szervezetként sem könnyű az össztársadalmi fókuszú, az ágazati feladatkörökbe nem betagolható alkotómunkát összehangolni. Az átfogó értékek, egyben a kötet létrehozásakor általánosan is érvényesítendő értékek szolgálják ezt a célt. Az átfogó értékek, amelyeket mindig szem előtt tartanak a környezeti nevelési alapvetés alkotói:

 • viselkedésváltozást és cselekvést kell elérni legalább az egyértelműen fenntarthatatlan magatartásformák és folyamatok terén,
 • felelősséget kell vállalni,
 • a meglévő értékeket, eredményeket tisztelet illeti,
 • hazai fókusz és nemzetközi kitekintés, illetve cselekvés helyben és globális megértés egyszerre szükséges,
 • intergenerációs tanulási helyzetekre kell felkészülni, például ma már a fiataloktól is tanulunk,
 • az informatikai forradalom előnyeivel élni, és veszélyeit ismerni kell,
 • a megelőzést, a mértéket és a mértékletességet a szemléletformálás környezeti mondanivalója, és eredménye értelmében is érvényesíteni kell, valamint külön a következő tematikákban is: éghajlatváltozás, energia, hulladék, víz, biodiverzitás, nemnövekedés, Fenntartható Fejlődési Célok,
 • a környezeti nevelő reflektív, innovatív és támogatja a tanulók, tanítók és közösségek rezilienciáját, egyensúlyban a fenntarthatósági szempontból helyes hagyományok továbbvitelével,
 • kötelezően építenek a kooperativitásra, valamint a kölcsönös egymásrautaltságra a szerzői munka folyamata és eredménye, azaz az ajánlások tartalma értelmében is, a békeigenlés és a szolidaritás kifejezésére,
 • a fenntarthatóság tanulása során az inkluzivitást és az emberek és tanulási színterek szerinti sokféleséget is meg kell élni,
 • a társadalmi (hozzáférési) egyenlőtlenséggel, következményeivel, csökkentésével minden nevelőnek feladata van,
 • a tanulásszervezést komplex tanulásszervezésként kell végezni,
 • ki kell állni a fenntarthatóságra nevelés egészleges, egészintézményes végzése mellett (például amikor egy óvodát, vagy egy helyi közösséget a tartalmi és a működtetési jellemzőiben is a fenntarthatósági értékekkel összehangoltan tartanak fenn az érintettjei), mert enélkül az csak erőforráspazarlás és felesleges magamutogatás,
 • ki kell állni a természetben való jelenlétért, mert a természettel való közvetlen találkozás, érintkezés, élmény és öröm semmivel sem pótolható.